Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Bắc

Tỉnh Bắc Giang

Thứ 3: 24/03/2020

1. Công ty TNHH Thương mại Vân Trường

- Địa chỉ: Phân lô 29,30 - B04, khu dân cư số 2,P. Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 02403520418
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Bắc Giang

Bài viết khác

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Thứ 2:23/03/2020
Thị trường Quảng Ninh
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll