Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Bắc

Tỉnh Nam Định

Thứ 3: 24/03/2020

1. Cty TNHH TM và Đầu tư XD Tuấn Thu

- Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
- Số điện thoại: 03503895657
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

2. Cty Cổ phần Thương mại Xuân Hương

- Địa chỉ: Tổ 17, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
- Số điện thoại: 03503885475
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại huyện Xuân Trường, Hải Hậu tỉnh Nam Định


Bài viết khác

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Thứ 3:24/03/2020
Thị trường Bắc Giang
Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Thứ 2:23/03/2020
Thị trường Quảng Ninh
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll