Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Bắc

Tỉnh Thái Bình

Thứ 5: 26/03/2020

1. Cty TNHH SXKD VT CNN & XD Trường Giang

- Địa chỉ: Số 1, tổ 15, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Số điện thoại: 0363861251
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Thái Bình

Bài viết khác

Tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định

Thứ 3:24/03/2020
Thị trường tỉnh Nam Định
Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Thứ 3:24/03/2020
Thị trường Bắc Giang
Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Thứ 2:23/03/2020
Thị trường Quảng Ninh
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll