Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Bắc

Tỉnh Hưng Yên

Thứ 5: 26/03/2020

1. Công ty TNHH TM Châm Anh

- Địa chỉ: Đường nội thị 1, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
- Số điện thoại: 02213872179
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Hưng YênBài viết khác

TP Hải Phòng

TP Hải Phòng

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường Hải Phòng
Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Hải Dương
Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Thái Bình
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll