Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Bắc

Tỉnh Ninh Bình

Thứ 5: 26/03/2020

1. Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash and Cement

- Địa chỉ: Số nhà 272, đường Quang Trung, Tổ 13, Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.
- Số điện thoại: 02293864184
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Ninh Bình

Bài viết khác

TP Hà Nội

TP Hà Nội

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường Hà Nội
Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Hưng Yên
TP Hải Phòng

TP Hải Phòng

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường Hải Phòng
Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Hải Dương
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll