Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Bắc

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Ninh Bình
TP Hà Nội

TP Hà Nội

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường Hà Nội
Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Hưng Yên
TP Hải Phòng

TP Hải Phòng

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường Hải Phòng
Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Hải Dương
Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Thái Bình
Tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định

Thứ 3:24/03/2020
Thị trường tỉnh Nam Định
Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Thứ 3:24/03/2020
Thị trường Bắc Giang
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll