Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Trung

Tỉnh Phú Yên

Thứ 5: 26/03/2020

1. Công ty TNHH Doanh Toàn

- Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
- Số điện thoại: 05273890633
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Phú Yên

Bài viết khác

Tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bình Định
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll