Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Nam

Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Cà Mau
Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Trà Vinh
Tỉnh Long An

Tỉnh Long An

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Long An
Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bến Tre
Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Tiền Giang
Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Vĩnh Long
Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Đồng Nai
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll