Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức Tin công ty

XI MĂNG CẨM PHẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2019

Thứ 3: 28/05/2019

Ngày 20/5 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.Tại Đại hội, các đại diện cổ đông, Hội đồng Quản trị và các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; Tờ tình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
Năm 2018 mặc dù tình hình tiêu thụ xi măng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, từ đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo để khắc phục tình hình. Theo đó, Xi măng Cẩm Phả đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ.Năm 2019, HĐQT Công ty CP xi măng Cẩm Phả sẽ tập trung chỉ đạo để thực hiện thành công một số mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm cải thiện chất lượng xi măng và clinker cũng như chất lượng dịch vụ đạt được mục tiêu tầm nhìn với mục đích “Trở thành một công ty xi măng hàng đầu tại Việt Nam” trong thời gian tới.
Đại hội đã kết thúc cùng ngày trong niềm hân hoan, sự hòa hợp của các cổ đông là tín hiệu cho một năm 2019 thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh nổi bật:
Bài viết khác

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thứ 5:09/05/2019
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - MỤC TIÊU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - MỤC TIÊU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ 6:19/04/2019
Xi măng Cẩm Phả luôn xác định rõ nhân lực là động lực để phát triển, tức là lấy người lao động làm trung tâm. Tổ chức những hội nghị mang tính chất đối thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động như Hội nghị người lao động 2019 được xem là chất keo gắn kết, thúc đẩy công ty phát triển.
XI MĂNG CẨM PHẢ TRAO TẶNG XI MĂNG TẠI ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN TRONG TỈNH

XI MĂNG CẨM PHẢ TRAO TẶNG XI MĂNG TẠI ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN TRONG TỈNH

Thứ 4:17/04/2019
Nối tiếp các hoạt động xã hội có ý nghĩa của Công ty CP Xi măng Cẩm Phả trong năm 2018, Công ty tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ xi măng cho các địa bàn khó khăn, cần giúp đỡ trong năm 2019.
XI MĂNG CẨM PHẢ HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

XI MĂNG CẨM PHẢ HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Thứ 4:03/04/2019
Ngày 01/04/2019 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3 và đề ra định hướng tháng 4.
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll