Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ KHỚP NỐI THỦY LỰC VÀ CƠ CẤU CHỐNG QUAY NGƯỢC CHO HẠNG MỤC 142PC1 VÀ 141FN02

Thứ 6: 08/03/2019


Bài viết khác

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN PHỤC VỤ SỬA CHỮA

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN PHỤC VỤ SỬA CHỮA

Thứ 2:04/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thép tấm chịu mài mòn phục vụ sửa chữa
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CERAMIC CHO MÁY NGHIỀN THAN HẠNG MỤC 150RM01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CERAMIC CHO MÁY NGHIỀN THAN HẠNG MỤC 150RM01

Thứ 6:01/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn ceramic cho máy nghiền than hạng mục 150RM01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU BÔI TRƠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU BÔI TRƠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Thứ 3:26/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu bôi trơn phục vụ sản xuất
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT

Thứ 2:25/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, dụng cụ, hóa chất.
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll