Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CHỐNG ỒN CHO TUYẾN BĂNG TẢI HẠNG MỤC 112BC01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CHỐNG ỒN CHO TUYẾN BĂNG TẢI HẠNG MỤC 112BC01

Thứ 5:25/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất chống ồn cho tuyến băng tải hạng mục 112BC01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP, LẮP ĐẶT CÁP TÍN HIỆU CHO MÁY PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP, LẮP ĐẶT CÁP TÍN HIỆU CHO MÁY PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X

Thứ 5:25/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp, lắp đặt cáp tín hiệu cho máy phân tích huỳnh quang tia X
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LẮP ĐẶT CÁP TÍN HIỆU CHO MÁY PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LẮP ĐẶT CÁP TÍN HIỆU CHO MÁY PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X

Thứ 4:24/04/2019
MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LẮP ĐẶT CÁP TÍN HIỆU CHO MÁY PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU

Thứ 4:24/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ CƠ KHÍ PHỤC VỤ SỬA CHỮA NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ CƠ KHÍ PHỤC VỤ SỬA CHỮA NĂM 2019

Thứ 3:23/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ sửa chữa năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO PHÂN XƯỞNG LÒ NUNG

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO PHÂN XƯỞNG LÒ NUNG

Thứ 3:23/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hộ lao động phân xưởng Lò Nung
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI

Thứ 3:23/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ DÁN NỐI BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ DÁN NỐI BĂNG TẢI

Thứ 2:22/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư dán nối băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG HỘP GIẢM TỐC KMPS 476 MÁY NGHIỀN XI HẠNG MỤC 163RM1

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG HỘP GIẢM TỐC KMPS 476 MÁY NGHIỀN XI HẠNG MỤC 163RM1

Thứ 5:18/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt và bảo dưỡng hộp giảm tốc KMPS 476 máy nghiền hạng mục 163RM1
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll