db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT DUY TU, BÃO DƯỠNG, GIA CỐ TUYẾN BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT DUY TU, BÃO DƯỠNG, GIA CỐ TUYẾN BĂNG TẢI

Thứ 3:17/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất duy tu bảo dưỡng, gia cố tuyến băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP TẤM LÓT BÀN NGHIỀN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP TẤM LÓT BÀN NGHIỀN

Thứ 2:16/07/2018
Mời tham gia đề xuất hàn đắp tại chỗ tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu và tấm lót bàn nghiền máy nghiền than
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU MỠ BÔI TRƠN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU MỠ BÔI TRƠN

Thứ 2:16/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu mỡ bôi trơn
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP PHỤC HỒI BỘ CON LĂN MÁY NGHIỀN THAN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP PHỤC HỒI BỘ CON LĂN MÁY NGHIỀN THAN

Thứ 6:06/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất hàn đắp phục hồi bộ con lăn máy nghiền than
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI

Thứ 5:05/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÒNG BI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÒNG BI

Thứ 5:05/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BULONG, BẠC LÓT, Ổ ĐỠ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BULONG, BẠC LÓT, Ổ ĐỠ

Thứ 3:03/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bulong, bạc lót, ổ đỡ và phục hồi tấm cấp liệu, con lăn, xy lanh thủy lực
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ KHỚP NỐI THỦY LỰC

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ KHỚP NỐI THỦY LỰC

Thứ 3:03/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư khớp nối thủy lực