Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ÁO MƯA CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ÁO MƯA CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:12/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp áo mưa cho chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỬA CHỮA LỚN LẦN 1 NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỬA CHỮA LỚN LẦN 1 NĂM 2019

Thứ 6:12/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư công nghệ phục vụ sửa chữa lớn lần 1 năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THUÊ MÁY XÚC ĐÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THUÊ MÁY XÚC ĐÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Thứ 2:08/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất thuê máy xúc đào phục vụ sản xuất
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NĂM 2019

Thứ 2:08/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ tuyên truyền, huấn luyện thực tập phương án PCCC năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM 2019

Thứ 2:08/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT CHO VÒI ĐỐT LÒ NUNG

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT CHO VÒI ĐỐT LÒ NUNG

Thứ 6:05/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bê tông chịu nhiệt cho vòi đốt lò nung
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ THAY THẾ VÒNG BI ĐÀI QUAY CẨU BỐC HẠNG MỤC 115GC01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ THAY THẾ VÒNG BI ĐÀI QUAY CẨU BỐC HẠNG MỤC 115GC01

Thứ 5:04/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ thay thế vòng vi đài quay cẩu bốc hạng mục 115GC01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ GHI LÒ HẠNG MỤC 142GC1

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ GHI LÒ HẠNG MỤC 142GC1

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư ghi lò hạng mục 142GC1
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PULLY BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PULLY BĂNG TẢI

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bọc Pully băng tải
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll