Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGHÀNH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGHÀNH

Thứ 2:01/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các dịch vụ chuyên nghành
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG CO GIÃN HẠNG MỤC 173BF04

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG CO GIÃN HẠNG MỤC 173BF04

Thứ 6:29/03/2019
Mời cung cấp ống co giãn hạng mục 173BF04
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ẤN PHẨM QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ẤN PHẨM QUẢNG CÁO

Thứ 6:29/03/2019
Mời tham gia đề xuất cung cấp ấn phẩm quảng cáo
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CHO MÁY ĐÓNG BAO VÀ XUẤT BAO XI MĂNG HẠNG MỤC 172BT, 172PA

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CHO MÁY ĐÓNG BAO VÀ XUẤT BAO XI MĂNG HẠNG MỤC 172BT, 172PA

Thứ 6:29/03/2019
Mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho máy đóng bao và xuất bao xi măng hạng mục 172BT, 172PA
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP THÉP HÌNH VÀ THÉP TẤM CÁC LOẠI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP THÉP HÌNH VÀ THÉP TẤM CÁC LOẠI

Thứ 6:29/03/2019
Mời tham gia đề xuất gói thầu cung cấp thép hình và thép tấm các loại
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÒNG BI PHỤC VỤ SỬA CHỮA NĂM 2019 LẦN 1

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÒNG BI PHỤC VỤ SỬA CHỮA NĂM 2019 LẦN 1

Thứ 3:26/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi phục vụ sửa chữa năm 2019 - lần 1
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ ẤM TRÀ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ ẤM TRÀ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 3:26/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ ấm trà cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MÁY NÉN KHÍ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MÁY NÉN KHÍ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 2:25/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp máy nén khí cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÀNH CHỊU LỰC GẦU TẢI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÀNH CHỊU LỰC GẦU TẢI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:20/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vành chịu lực gầu tải cho Chi nhánh phía Nam
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll