Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐẤT GIÀU SILIC NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐẤT GIÀU SILIC NĂM 2019

Thứ 4:20/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đất giàu Silic năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ PHỤ GIA DÙNG CHO SẢN XUẤT XI MĂNG

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ PHỤ GIA DÙNG CHO SẢN XUẤT XI MĂNG

Thứ 4:20/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ phụ gia dùng cho sản xuất Xi măng tại Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG HỘP GIẢM TỐC KMPS476 MÁY NGHIỀN XI HẠNG MỤC 163RM1

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG HỘP GIẢM TỐC KMPS476 MÁY NGHIỀN XI HẠNG MỤC 163RM1

Thứ 5:14/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa, lắp đặt và bảo dưỡng hộp giảm tốc KMPS476 máy nghiền xi hạng mục 163RM1
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LỐP XE CHO XE TẢI MÁY XÚC LẬT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LỐP XE CHO XE TẢI MÁY XÚC LẬT

Thứ 5:14/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lốp xe cho xe tải máy xúc lật
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI THAY THẾ CHO HẠNG MỤC 116BC4, 173BC6

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI THAY THẾ CHO HẠNG MỤC 116BC4, 173BC6

Thứ 4:13/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải thay thế cho hạng mục hạng mục 116BC4, 173BC6
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2019

Thứ 3:12/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Quan trắc môi trường định kỳ năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ KHỚP NỐI  THỦY LỰC VÀ CƠ CẤU CHỐNG QUAY NGƯỢC CHO HẠNG MỤC 142PC1 VÀ 141FN02

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ KHỚP NỐI THỦY LỰC VÀ CƠ CẤU CHỐNG QUAY NGƯỢC CHO HẠNG MỤC 142PC1 VÀ 141FN02

Thứ 6:08/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư khớp nối thủy lực và cơ cấu chống quay ngược cho mạng mục 142PC1 và 141FN02
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN PHỤC VỤ SỬA CHỮA

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN PHỤC VỤ SỬA CHỮA

Thứ 2:04/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thép tấm chịu mài mòn phục vụ sửa chữa
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CERAMIC CHO MÁY NGHIỀN THAN HẠNG MỤC 150RM01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CERAMIC CHO MÁY NGHIỀN THAN HẠNG MỤC 150RM01

Thứ 6:01/03/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn ceramic cho máy nghiền than hạng mục 150RM01
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll