db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN

Thứ 4:18/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THAY DẦU CHO MÁY BIẾN ÁP 110KV THUỘC TRẠM MS01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THAY DẦU CHO MÁY BIẾN ÁP 110KV THUỘC TRẠM MS01

Thứ 4:18/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu thay dầu cho máy biến áp 110KV thuộc trạm MS01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU KIỂM ĐỊNH VÀ DÁN TEM KIỂM ĐỊNH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU KIỂM ĐỊNH VÀ DÁN TEM KIỂM ĐỊNH

Thứ 4:18/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu kiểm định và dán tem kiểm định
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT DUY TU, BÃO DƯỠNG, GIA CỐ TUYẾN BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT DUY TU, BÃO DƯỠNG, GIA CỐ TUYẾN BĂNG TẢI

Thứ 3:17/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất duy tu bảo dưỡng, gia cố tuyến băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP TẤM LÓT BÀN NGHIỀN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP TẤM LÓT BÀN NGHIỀN

Thứ 2:16/07/2018
Mời tham gia đề xuất hàn đắp tại chỗ tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu và tấm lót bàn nghiền máy nghiền than
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU MỠ BÔI TRƠN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU MỠ BÔI TRƠN

Thứ 2:16/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu mỡ bôi trơn
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP PHỤC HỒI BỘ CON LĂN MÁY NGHIỀN THAN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP PHỤC HỒI BỘ CON LĂN MÁY NGHIỀN THAN

Thứ 6:06/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất hàn đắp phục hồi bộ con lăn máy nghiền than
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI

Thứ 5:05/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÒNG BI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÒNG BI

Thứ 5:05/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi