db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MÁY SẤY KHÍ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MÁY SẤY KHÍ

Thứ 5:26/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp máy sấy khí cho trạm khí nén 22A
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHỆ NEO GỐM, NEO THÉP, BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT, GẠCH CHỊU NHIỆT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHỆ NEO GỐM, NEO THÉP, BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT, GẠCH CHỊU NHIỆT

Thứ 3:24/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư công nghệ: Neo gốm, neo thép, bê tông chịu nhiệt, gạch chịu nhiệt
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ QUẠT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ QUẠT

Thứ 6:20/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng động cơ quạt
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Thứ 6:20/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÁO, LẮP, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÁO, LẮP, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

Thứ 6:20/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa lớn Quý III/ 2018
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH

Thứ 6:20/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu cung cấp các dịch vụ chuyên ngành.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN

Thứ 4:18/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THAY DẦU CHO MÁY BIẾN ÁP 110KV THUỘC TRẠM MS01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THAY DẦU CHO MÁY BIẾN ÁP 110KV THUỘC TRẠM MS01

Thứ 4:18/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu thay dầu cho máy biến áp 110KV thuộc trạm MS01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU KIỂM ĐỊNH VÀ DÁN TEM KIỂM ĐỊNH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT GÓI THẦU KIỂM ĐỊNH VÀ DÁN TEM KIỂM ĐỊNH

Thứ 4:18/07/2018
Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu kiểm định và dán tem kiểm định