Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Thứ 6: 16/03/2018

 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
1 Ông Đỗ Minh Phương Chủ tịch
2 Ông Thân Thế Hà Ủy viên
3 Ông Nguyễn Mạnh Hổ
Ủy viên
4 Ông Trần Quang Hưng Ủy viên
5 Ông Nguyễn Xuân Đông
Ủy viên
6 Bà Nghiêm Phương Nhi
Ủy viên
7 Ông Trần Văn Khiển Ủy viên
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
1 Ông Trần Quang Hưng
Tổng Giám đốc
2 Ông Hoàng Quang Thoa
Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Tăng Bá Tuyên Phó Tổng Giám đốc
III BAN KIỂM SOÁT  
1 Ông Vũ Văn Mạnh
Trưởng Ban
2 Ông Chu Quang Minh
Thành viên
3 Ông Đặng Xuân Hùng
Thành viên
4 Ông Trần Xuân Lãm
Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Tuyến
Thành viên
IV CHI NHÁNH PHÍA NAM  
1 Ông Lê Quang Uyên Phương
Giám đốc Chi nhánh
2 Ông Trần Quang Hân Phó Giám đốc

XMCP

Bài viết khác

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Thứ 6:16/03/2018
Thay mặt lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả, Tổng Giám đốc Công ty xin gửi đến Quý khách hàng, Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thứ 6:16/03/2018
Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả áp dụng mô hình tiêu thụ sản phẩm qua nhà phân phối chính, xi măng Cẩm Phả đã tận dụng được năng lực của xã hội và xác lập lợi ích hài hòa giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. Hiện nay thương hiệu “Xi măng Cẩm Phả” đã có mặt tại 63 tỉnh thành trong cả nước với tổng số hơn 100 nhà phân phối chính trên toàn quốc, trong đó nhiều nhà phân phối dự án.
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll