Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Giới thiệu

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Thứ 6:16/03/2018
Bắt đầu phải là tính trung thực và Công ty Cổ Phần Xi măng Cẩm Phả quyết không giao cho khách hàng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đã thoả thuận với khách hàng. Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Xây dựng, duy trì và tạo niềm tin của khách hàng về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Thứ 6:16/03/2018
Mục tiêu của Xi măng Cẩm Phả là cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, ổn định, dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu sử dụng trong các công trình xây dựng quy mô lớn và xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Thành tựu - Giải thưởng

Thành tựu - Giải thưởng

Thứ 6:16/03/2018
Qua các năm phát triển, thương hiệu "Xi măng Cẩm Phả" đã đạt được nhiều thành tựu, giải thưởng. Được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, các đơn vị bộ ngành tặng bằng khen.
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll