Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Thứ 5: 03/12/2020

Bài viết khác

Nhân viên xây dựng, quản trị các hệ thống phần mềm (01 người)

Nhân viên xây dựng, quản trị các hệ thống phần mềm (01 người)

Thứ 4:10/07/2019
Nhân viên xây dựng, quản trị các hệ thống phần mềm (01 người)
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll