Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Video clip

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG XI MĂNG CẨM PHẢ - CHI NHÁNH PHÍA NAM 2020

Thứ 6: 07/08/2020

Hội nghị khách hàng Xi măng Cẩm Phả - Chi nhánh Phía Nam 2020

Video khác

Xem thêmXi măng Cẩm Phả: Tự hào một chặng đường phát triểnXi măng Cẩm Phả: Tự hào một chặng đường phát triển

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll