Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Giới thiệu Thành tựu - giải thuởng

Thành tựu - giải thuởng

Qua các năm phát triển, thương hiệu "Xi măng Cẩm Phả" đã đạt được nhiều thành tựu. Được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, các đơn vị bộ ngành tặng bằng khen.

 

Album khác

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll