Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Tin tức

XI MĂNG CẨM PHẢ HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

XI MĂNG CẨM PHẢ HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Thứ 4:03/04/2019
Ngày 01/04/2019 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3 và đề ra định hướng tháng 4.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ GHI LÒ HẠNG MỤC 142GC1

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ GHI LÒ HẠNG MỤC 142GC1

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư ghi lò hạng mục 142GC1
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PULLY BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PULLY BĂNG TẢI

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bọc Pully băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT ĐỤC PHÁ, ĐỔ BÊ TÔNG CHỊU LỬA, XÂY GẠCH CHỊU LỬA KHU VỰC LÒ NUNG ĐỢT SỬA CHỮA QUÝ II NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT ĐỤC PHÁ, ĐỔ BÊ TÔNG CHỊU LỬA, XÂY GẠCH CHỊU LỬA KHU VỰC LÒ NUNG ĐỢT SỬA CHỮA QUÝ II NĂM 2019

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất đục phá, đổ bê tông chịu lửa, xây gạch chịu lửa khu Lò nung sửa chữa Quý II năm 2019.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, PHỤC HỒI THIẾT BỊ.

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, PHỤC HỒI THIẾT BỊ.

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, phục hồi thiết bị
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ THAY THẾ VÒNG BI CHO HỘP TỐC, PHUN PHỦ TRỤC QUẠT, XỬ LÝ GỐI ĐỠ SỐ 2, SỐ 3 CỦA CON LĂN CHÍNH MÁY NGHIỀN LIỆU

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ THAY THẾ VÒNG BI CHO HỘP TỐC, PHUN PHỦ TRỤC QUẠT, XỬ LÝ GỐI ĐỠ SỐ 2, SỐ 3 CỦA CON LĂN CHÍNH MÁY NGHIỀN LIỆU

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ thay thế vòng bi cho hộp giảm tốc, phun phủ trục quạt, xử lý gối đỡ số 2, số 3 của con lăn chính máy nghiền liệu.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ LÒ CAO PHỤC VỤ SẢN XUẤT XI MĂNG NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ LÒ CAO PHỤC VỤ SẢN XUẤT XI MĂNG NĂM 2019

Thứ 4:03/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ lò cao phục vụ sản xuất xi măng năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG CO GIÃN HẠNG MỤC 173BF04

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG CO GIÃN HẠNG MỤC 173BF04

Thứ 2:01/04/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ống co giãn hạng mục 173BF04
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP TẠI CHỖ TẤM LÓT BÀN NGHIỀN MÁY NGHIỀN THAN VÀ MÁY NGHIỀN LIỆU

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP TẠI CHỖ TẤM LÓT BÀN NGHIỀN MÁY NGHIỀN THAN VÀ MÁY NGHIỀN LIỆU

Thứ 2:01/04/2019
Thông báo mời tham gia đê xuất hàn đắp tại chỗ tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu và tấm lót bàn nghiền máy nghiền than
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll