Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Liên hệ

Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: (84-203) 3 721995 / 3721996 - Fax: (84-203) 3 714605
Email: info@camphacement.vn / customer@camphacement.vn

Họ tên:

Email:

Phone:

Nội dung:

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll