Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thứ 5: 16/01/2020

Bài viết khác

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI BẰNG HIỆN VẬT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI BẰNG HIỆN VẬT

Thứ 2:13/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các sản phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI LÕI THÉP CHỊU NHIỆT CHO HM173BC6

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI LÕI THÉP CHỊU NHIỆT CHO HM173BC6

Thứ 6:10/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải lõi thép chịu nhiệt cho HM173BC6
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Thứ 6:10/01/2020
Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu 418/ĐTRR/XMCP/ĐT/2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2020

Thứ 5:09/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng năm 2020
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll