Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Thứ 4: 06/01/2021

Bài viết khác

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN CHO HIỆN TRƯỜNG

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN CHO HIỆN TRƯỜNG

Thứ 4:06/01/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho hiện trường
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BỐC XẾP XI MĂNG, BỐC XẾP VỎ BAO, ĐÓNG BAO JUMBO/SLING, VẬN CHUYỂN XI MĂNG RÁCH VỠ, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU VỰC BỐC XẾP

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BỐC XẾP XI MĂNG, BỐC XẾP VỎ BAO, ĐÓNG BAO JUMBO/SLING, VẬN CHUYỂN XI MĂNG RÁCH VỠ, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU VỰC BỐC XẾP

Thứ 2:04/01/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất bốc xếp xi măng, bốc xếp vỏ bao, đóng bao Jumbo/Sling, vận chuyển xi măng rách vỡ, vệ sinh công nghiệp khu vực bốc xếp
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 3:29/12/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 346/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp Thạch cao nhân tạo năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG THÉP, ỐNG CÚT VÀ THÉP HÌNH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG THÉP, ỐNG CÚT VÀ THÉP HÌNH

Thứ 3:29/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ống thép, ống cút và thép hình
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll