Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ YÊU CẦU

Thứ 2: 18/01/2021

Bài viết khác

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỤNG CỤ CƠ ĐIỆN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỤNG CỤ CƠ ĐIỆN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:15/01/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dụng cụ cơ điện cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUNG CẤP VẬT TƯ MÁY ĐIỀU HÒA, ẮC QUY

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUNG CẤP VẬT TƯ MÁY ĐIỀU HÒA, ẮC QUY

Thứ 4:13/01/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp Vật tư, máy điều hòa, Ác quy
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUNG CẤP VẬT TƯ BẢO TRÌ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUNG CẤP VẬT TƯ BẢO TRÌ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 2:11/01/2021
Thông báo mời tham gia Cung cấp Vật tư bảo trì cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ NHIỆT ĐIỆN NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ NHIỆT ĐIỆN NĂM 2021

Thứ 6:08/01/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện năm 2021
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll