Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP CON LĂN MÁY NGHIỀN LIỆU

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT HÀN ĐẮP CON LĂN MÁY NGHIỀN LIỆU

Thứ 2:16/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Hàn đắp con lăn máy Nghiền liệu
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BULONG PHỤC VỤ SỬA CHỮA

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BULONG PHỤC VỤ SỬA CHỮA

Thứ 2:16/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp bu lông phục vụ sửa chữa
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤC VỤ SỬA CHỮA, VỆ SINH SILO LÒNG NGOÀI HẠNG MỤC 171MG1-10

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤC VỤ SỬA CHỮA, VỆ SINH SILO LÒNG NGOÀI HẠNG MỤC 171MG1-10

Thứ 2:16/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, vệ sinh silo lòng ngoài hạng mục 171MG1-10
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC CHO CBCNV

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC CHO CBCNV

Thứ 2:16/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp đồng phục cho CBCNV
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ NHIỆT ĐIỆN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ NHIỆT ĐIỆN

Thứ 5:12/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp xỉ nhiệt điện
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ THAY THẾ BỘ VÒNG BI TRỤC ĐẦU VÀO HỘP SỐ CHÍNH MÁY NGHIỀN THAN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ THAY THẾ BỘ VÒNG BI TRỤC ĐẦU VÀO HỘP SỐ CHÍNH MÁY NGHIỀN THAN

Thứ 4:11/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp dịch vụ thay thế bộ vòng bi trục đầu vào hộp số chính máy nghiền than
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NHÔNG DẪN ĐỘNG, VỎ HỘP XÍCH CÀO HẠNG MỤC 142CV01, 142CV02

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NHÔNG DẪN ĐỘNG, VỎ HỘP XÍCH CÀO HẠNG MỤC 142CV01, 142CV02

Thứ 3:10/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp nhông dẫn động, vỏ hộp xích cào hạng mục 142CV01, 142CV02
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU MỠ BÔI TRƠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DẦU MỠ BÔI TRƠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Thứ 2:09/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp dầu mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI TẤM CẤP LIỆU BĂNG TẢI TẤM 111AC01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI TẤM CẤP LIỆU BĂNG TẢI TẤM 111AC01

Thứ 7:07/09/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, phục hồi tấm cấp liệu băng tải tấm 111AC01
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll