Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU QUÝ II VÀ QUÝ III/2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU QUÝ II VÀ QUÝ III/2020

Thứ 6:03/04/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu Quý II và Quý III/2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI

Thứ 6:03/04/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn băng tải
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CHIẾU SÁNG

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CHIẾU SÁNG

Thứ 4:01/04/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư chiếu sáng
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CHỔI THAN CHO ĐỘNG CƠ TRUNG THẾ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CHỔI THAN CHO ĐỘNG CƠ TRUNG THẾ

Thứ 2:30/03/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chổi than cho động cơ trung thế
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN CƠ KHÍ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN CƠ KHÍ

Thứ 6:27/03/2020
Thông báo mời tham gia đề xuấ cung cấp vật tư, phụ kiện cơ khí
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ HẠT LÒ CAO CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ HẠT LÒ CAO CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:27/03/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ hạt lò cao cho chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ÁO MA SÁT GẦU NÂNG VÀ BULONG GẦU XIÊN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ÁO MA SÁT GẦU NÂNG VÀ BULONG GẦU XIÊN

Thứ 5:26/03/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp áo ma sát gầu nâng và bulong gầu xiên
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Thứ 5:26/03/2020
Thông báo kết quả đầu thấu gói thầu số 011/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp dịch vụ cho thuê thanh đập đá cho máy đập đá vôi 111CR01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐĨA PHANH LY HỢP ĐỘNG CƠ ĐIỆN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐĨA PHANH LY HỢP ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Thứ 4:25/03/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đĩa phanh ly hợp động cơ điện
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll