Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 3:29/09/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 251/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp ống cong hạng mục 171AL1
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁP ĐIỆN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ĐÓNG MỞ GẦU CẦU NHẬP

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁP ĐIỆN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ĐÓNG MỞ GẦU CẦU NHẬP

Thứ 3:29/09/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cáp điện dùng cho động cơ đóng mở gầu cầu nhập
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP GẠCH CHỊU NHIỆT CHO M50-M60

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP GẠCH CHỊU NHIỆT CHO M50-M60

Thứ 2:28/09/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m50-m60
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, LINH KIỆN CHO MÁY IN PHUN VỎ BAO

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, LINH KIỆN CHO MÁY IN PHUN VỎ BAO

Thứ 6:25/09/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, linh kiện cho máy in phun vỏ bao
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO, THIẾT BỊ PHỤ TÙNG, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO, THIẾT BỊ PHỤ TÙNG, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Thứ 5:24/09/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, thiết bị phụ tùng, công cụ dụng cụ
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VỎ CON LĂN CHÍNH CHO MÁY NGHIỀN XI - HẠNG MỤC 163RM01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VỎ CON LĂN CHÍNH CHO MÁY NGHIỀN XI - HẠNG MỤC 163RM01

Thứ 5:24/09/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ con lăn chính cho máy nghiền xi - Hạng mục 163RM01
THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Thứ 5:24/09/2020
Thông báo chào hàng
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ BĂNG TẢI BIỂN, BĂNG TẢI ĐÁ VÔI VÀ KHU TẬP THỂ CBCNV

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ BĂNG TẢI BIỂN, BĂNG TẢI ĐÁ VÔI VÀ KHU TẬP THỂ CBCNV

Thứ 2:21/09/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo vệ băng tải biển, băng tải đá vôi và khu tập thể CBCNV
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT NẠO VÉT VÀ KHẢO SÁT SAU NẠO VÉT VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN XUẤT SÉT HÀ CHANH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT NẠO VÉT VÀ KHẢO SÁT SAU NẠO VÉT VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN XUẤT SÉT HÀ CHANH

Thứ 4:16/09/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất nạo vét và khảo sát sau nạo vét vùng nước trước bến xuất sét Hà Chanh
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll