Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CẦU TRỤC, TỜI ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CẦU TRỤC, TỜI ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Thứ 2:22/07/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Bảo dưỡng sửa chữa cầu trục, tời điện phục vụ sản xuất
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÁO LẮP, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ KHU VỰC LÒ NUNG VÀ THÁP SẤY

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÁO LẮP, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ KHU VỰC LÒ NUNG VÀ THÁP SẤY

Thứ 6:19/07/2019
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất "Tháo lắp, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị khu vực Lò Nung và Tháp Sấy"
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT ĐO KIỂM HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT ĐO KIỂM HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT

Thứ 6:19/07/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Đo kiểm hệ thống tiếp địa chống sét
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ, BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, THÍ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC BIẾN TẦN CÔNG SUẤT LỚN ACS800/880 ABB

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ, BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, THÍ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC BIẾN TẦN CÔNG SUẤT LỚN ACS800/880 ABB

Thứ 6:19/07/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ, bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm và đánh giá thực trạng các biến tần công suất lớn ACS800/880 ABB
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THAY THẾ TRỤC VỎ CON LĂN MÁY NGHIỀN HOROMILL 3800

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THAY THẾ TRỤC VỎ CON LĂN MÁY NGHIỀN HOROMILL 3800

Thứ 6:19/07/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất thay thế trục vỏ con lăn máy nghiền Horomill 3800
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÁO LẮP, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ KHU VỰC CẢNG NHẬP, CẢNG XUẤT, TRẠM ĐẬP ĐÁ VÔI VÀ HỆ THỐNG CÀO

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THÁO LẮP, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ KHU VỰC CẢNG NHẬP, CẢNG XUẤT, TRẠM ĐẬP ĐÁ VÔI VÀ HỆ THỐNG CÀO

Thứ 6:19/07/2019
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khu vực cảng nhập, cảng xuất, trạm đập đá vôi và hệ thống cào.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÁY CHẮN BỤI VÀ BAO CHE VÒI CHÚT CLINKE, KHUNG TÚI LỌC BỤI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÁY CHẮN BỤI VÀ BAO CHE VÒI CHÚT CLINKE, KHUNG TÚI LỌC BỤI

Thứ 5:18/07/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp váy chắn bụi và bao che vòi chút clinke, khung túi lọc bụi
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ GIOĂNG MÁY BIẾN ÁP HẠNG MỤC 122EP01-U01; 122P01-U03; 202T102

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ GIOĂNG MÁY BIẾN ÁP HẠNG MỤC 122EP01-U01; 122P01-U03; 202T102

Thứ 5:18/07/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Bảo dưỡng và thay thế gioăng máy biến áp hạng mục 122EP01-U01; 122P01-U03; 202T102
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUNG CẤP THẠCH CAO TỰ NHIÊN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUNG CẤP THẠCH CAO TỰ NHIÊN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

Thứ 2:15/07/2019
Mời tham gia cung cấp thạch cao tự nhiên cho Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll