Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NẸP SẮT VÀ BULONG CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NẸP SẮT VÀ BULONG CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 3:07/07/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp nẹp sắt và bulong cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG SỬA CHỮA VĂN PHÒNG CƠ ĐIỆN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG SỬA CHỮA VĂN PHÒNG CƠ ĐIỆN

Thứ 3:07/07/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và thi công sửa chữa văn phòng Cơ điện
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

Thứ 3:07/07/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MỐI NỐI NHANH BĂNG TẢI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MỐI NỐI NHANH BĂNG TẢI

Thứ 2:06/07/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp mối nối nhanh băng tải
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 2:06/07/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu cung cấp vật tư và thi công sửa chữa văn phòng Kinh doanh
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ SỬA CHỮA NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ SỬA CHỮA NĂM 2020

Thứ 6:03/07/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sửa chữa năm 2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA BỜ BE CẢNG NHẬP VÀ LẮP ĐẶT GỜ GIẢM TỐC, SƠN LẠI LÀN BÃI ĐỖ XE

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA BỜ BE CẢNG NHẬP VÀ LẮP ĐẶT GỜ GIẢM TỐC, SƠN LẠI LÀN BÃI ĐỖ XE

Thứ 5:02/07/2020
Thông báo mới tham gia đề xuất sửa chữa bờ bè cảng nhập và lắp đặt gờ giảm tốc, sơn lại làn bãi đỗ xe
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BULONG GIA CÔNG CHẾ TẠO

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BULONG GIA CÔNG CHẾ TẠO

Thứ 5:02/07/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bulong gia công chế tạo
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 5:02/07/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 150/CHCT/XMCP/ĐT/2020, cung cấp vật tư cho máy nghiền xi măng hạng mục 163RM01, 163HS01
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll