Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Thứ 5:14/11/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP SERVER

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP SERVER

Thứ 4:13/11/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Server
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC LOẠI BẠC ĐẠN SKF (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC LOẠI BẠC ĐẠN SKF (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

Thứ 4:13/11/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các loại bạc đạn SKF (hoặc tương đương)
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DAO GẠT LIỆU MÁY NGHIỀN HOROMILL

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DAO GẠT LIỆU MÁY NGHIỀN HOROMILL

Thứ 3:12/11/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dao gạt liệu máy nghiền Horomill
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP  VẬT TƯ DỰ PHÒNG SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC MÁY NGHIỀN THAN BPP135V HÃNG UBE

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ DỰ PHÒNG SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC MÁY NGHIỀN THAN BPP135V HÃNG UBE

Thứ 3:12/11/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư dự phòng sửa chữa hộp giảm tốc máy nghiền than BPP135V hãng UBE
THÔNG BÁO THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ BIẾN TẦN

THÔNG BÁO THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ BIẾN TẦN

Thứ 3:12/11/2019
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất gói thầu cung cấp vật tư biến tần
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CHO MÁY NGHIỀN XI MĂNG 46.2+2C HM163RM01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CHO MÁY NGHIỀN XI MĂNG 46.2+2C HM163RM01

Thứ 3:12/11/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho máy nghiền xi măng 46.2+2C HM163RM01
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ DÁN NỐI BĂNG TẢI CÁP THÉP CHỊU NHIỆT B1200, ST1400

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ DÁN NỐI BĂNG TẢI CÁP THÉP CHỊU NHIỆT B1200, ST1400

Thứ 2:11/11/2019
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu cung cấp dịch vụ dán nối băng tải cáp thép chịu nhiệt B1200, ST1400
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PHỤ TÙNG THAY THẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PLC

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PHỤ TÙNG THAY THẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PLC

Thứ 2:11/11/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng thay thế hệ thống điều khiển PLC
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll