Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CHỐNG ỒN CHO HẠNG MỤC 112BC01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CHỐNG ỒN CHO HẠNG MỤC 112BC01

Thứ 3:10/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn chống ồn cho hạng mục 11BC01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU THÁNG 12/2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU THÁNG 12/2020

Thứ 2:09/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu tháng 12/2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ VÀ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ VÀ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

Thứ 2:09/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG TOÀN DIỆN ĐỘNG CƠ TRUNG THẾ, HẠ THẾ CÔNG SUẤT LỚN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG TOÀN DIỆN ĐỘNG CƠ TRUNG THẾ, HẠ THẾ CÔNG SUẤT LỚN

Thứ 6:06/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng toàn diện động cơ trung thế, hạ thế công suất lớn
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ GIOĂNG, DẦU MÁY BIẾN ÁP HẠNG MỤC: 204T101;142EP01-U01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ GIOĂNG, DẦU MÁY BIẾN ÁP HẠNG MỤC: 204T101;142EP01-U01

Thứ 6:06/11/2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ GIOĂNG, DẦU MÁY BIẾN ÁP HẠNG MỤC: 204T101;142EP01-U01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT

Thứ 5:05/11/2020
Thông báo mới tham gia đề xuất cung cấp bê tông chịu nhiêt
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ DỰ PHÒNG SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC NGHIỀN THAN BPP135V HÃNG UBE

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ DỰ PHÒNG SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC NGHIỀN THAN BPP135V HÃNG UBE

Thứ 5:05/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư dự phòng sửa chữa hộp giảm tốc nghiền than BPP135V hãng UBE
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BÊ TÔNG CHỊU LỬA CHO VÒI ĐỐT LÒ NUNG VÀ GUỐC LÒ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BÊ TÔNG CHỊU LỬA CHO VÒI ĐỐT LÒ NUNG VÀ GUỐC LÒ

Thứ 5:05/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bê tông chịu lửa cho vòi đốt lò nung và guốc lò
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LỊCH NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LỊCH NĂM 2021

Thứ 5:05/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lịch năm 2021
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll