Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI BẰNG HIỆN VẬT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI BẰNG HIỆN VẬT

Thứ 5:04/02/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các sản phảm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ YÊU CẦU

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ YÊU CẦU

Thứ 5:04/02/2021
Thông báo sửa hồ sơ yêu cầu số 274/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp bộ phận sấy khí
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ PHẬN SẤY KHÍ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ PHẬN SẤY KHÍ

Thứ 3:02/02/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ phận sấy khí
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG KÍCH THỦY LỰC MÁY NGHIỀN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG KÍCH THỦY LỰC MÁY NGHIỀN

Thứ 2:01/02/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng kích thủy máy nghiền
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2021

Thứ 6:29/01/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng năm 2021
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Thứ 6:22/01/2021
Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 331/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại Nhà máy năm 2020
THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ YÊU CẦU

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ YÊU CẦU

Thứ 6:22/01/2021
Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu số 206/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp mỡ bôi trơn, vật tư máy phát điện, vật tư cầu trục
THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ YÊU CẦU

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ YÊU CẦU

Thứ 2:18/01/2021
Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu gói thầu 359/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp tro xỉ nhiệt điện năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỤNG CỤ CƠ ĐIỆN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỤNG CỤ CƠ ĐIỆN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:15/01/2021
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dụng cụ cơ điện cho Chi nhánh Phía Nam
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll