Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ CHO HẠNG MỤC 112RE01, 114RE01, 116RE01, 116RE02

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ CHO HẠNG MỤC 112RE01, 114RE01, 116RE01, 116RE02

Thứ 6:31/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị vật tư cho hạng mục 112RE01, 114RE01, 116RE01, 116RE02
THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thứ 3:21/01/2020
Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm số: 015/MSTT/XMCP/ĐT/2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỘNG CƠ ĐIỆN TRUNG THẾ HẠNG MỤC 122FN07-M01, 150FN05-M01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỘNG CƠ ĐIỆN TRUNG THẾ HẠNG MỤC 122FN07-M01, 150FN05-M01

Thứ 6:17/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ điện trung thế hạng mục 122FN07-M01, 150FN05-M01
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 6:17/01/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 385/CHCT/XMCP/ĐT/2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PHỤ TÙNG LỌC BỤI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PHỤ TÙNG LỌC BỤI

Thứ 5:16/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng lọc bụi cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thứ 5:16/01/2020
Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số: 418/ĐTRR/XMCP/ĐT/2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI BẰNG HIỆN VẬT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI BẰNG HIỆN VẬT

Thứ 2:13/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các sản phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI LÕI THÉP CHỊU NHIỆT CHO HM173BC6

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI LÕI THÉP CHỊU NHIỆT CHO HM173BC6

Thứ 6:10/01/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải lõi thép chịu nhiệt cho HM173BC6
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Thứ 6:10/01/2020
Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu 418/ĐTRR/XMCP/ĐT/2019
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll