Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 3:29/12/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 346/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp Thạch cao nhân tạo năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG THÉP, ỐNG CÚT VÀ THÉP HÌNH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ỐNG THÉP, ỐNG CÚT VÀ THÉP HÌNH

Thứ 3:29/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ống thép, ống cút và thép hình
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, ĐÓNG BAO, SAN TẨY HẦM HÀNG, CỚI BUỘC PHUONG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG THỦY VÀ CHE BẠT BÃI CLINKER

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, ĐÓNG BAO, SAN TẨY HẦM HÀNG, CỚI BUỘC PHUONG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG THỦY VÀ CHE BẠT BÃI CLINKER

Thứ 3:29/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ: vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, đóng bao, san tẩy hầm hàng, cới buộc phương tiện vận chuyển đường thủy và che bạt bãi clinker
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TRANH VÀNG LÀM QUÀ TẶNG CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TRANH VÀNG LÀM QUÀ TẶNG CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 7:26/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tranh vàng làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ ẤM TRÀ LÀM QUÀ TẶNG CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ ẤM TRÀ LÀM QUÀ TẶNG CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 7:26/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ ấm trà làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ HẠT LÒ CAO CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XỈ HẠT LÒ CAO CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:25/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ hạt lò cao cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN THAY THẾ CHO MÁY NÉN KHÍ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN THAY THẾ CHO MÁY NÉN KHÍ

Thứ 6:25/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị điện thay thế cho máy nén khí
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 4:23/12/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số: 331/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại Nhà máy năm 2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THẠCH CAO NHÂN TẠO NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THẠCH CAO NHÂN TẠO NĂM 2021

Thứ 2:21/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao nhân tạo năm 2021
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll