Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP SỮA BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP SỮA BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI NĂM 2021

Thứ 2:21/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CUỐI NĂM CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CUỐI NĂM CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 3:15/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC CHO CÁC HẠNG MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ MÁY NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC CHO CÁC HẠNG MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ MÁY NĂM 2020

Thứ 3:15/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại nhà máy năm 2020
THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Thứ 3:15/12/2020
Thông báo chào hàng lô hàng clinker tháng 01/2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU THÁNG 12/2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU THÁNG 12/2020

Thứ 3:15/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu tháng 12/2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI HẠNG MỤC 173BC06

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI HẠNG MỤC 173BC06

Thứ 2:14/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cug cấp con lăn băng tải hạng mục 173BC06
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT NĂM 2021 VÀ NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT NĂM 2021 VÀ NĂM 2022

Thứ 4:09/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 và năm 2022
YÊU CẦU BÁO GIÁ THAN NHẬP KHẨU THÁNG 12/2020 VÀ THÁNG 01/2021

YÊU CẦU BÁO GIÁ THAN NHẬP KHẨU THÁNG 12/2020 VÀ THÁNG 01/2021

Thứ 3:08/12/2020
Yêu cầu báo giá than nhập khẩu tháng 12/2020 và tháng 01/2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ SEAL KÍCH THỦY LỰC CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BỘ SEAL KÍCH THỦY LỰC CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 3:08/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ seal kích thủy lực cho Chi nhánh Phía Nam
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll