Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI GẦU NÂNG 132BE01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI GẦU NÂNG 132BE01

Thứ 3:08/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải gầu nâng 132BE01
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 3:08/12/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số: 322/ĐTRR/XMCP/ĐT/2020, Vận chuyển nguyên liệu Sét và đánh tẩy phương tiện vận chuyển Sét năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CHỐNG ỒN CHO HẠNG MỤC 112BC01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CON LĂN CHỐNG ỒN CHO HẠNG MỤC 112BC01

Thứ 2:07/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn chống ồn cho hạng mục 112BC01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU MÁY IN PHUN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU MÁY IN PHUN

Thứ 7:05/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp nguyên liệu máy in phun
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Thứ 6:04/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PALLET SẮT (CAO BẢN SẮT), CCDC, ĐIỀU HÒA NHÀ MÁY XI MĂNG CẨM PHẢ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP PALLET SẮT (CAO BẢN SẮT), CCDC, ĐIỀU HÒA NHÀ MÁY XI MĂNG CẨM PHẢ

Thứ 6:04/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Pallet sắt (cao bản sắt), CCDC, điều hòa Nhà máy Xi măng Cẩm Phả
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NHÂN CÔNG KỸ THUẬT CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NHÂN CÔNG KỸ THUẬT CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:04/12/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp nhân công kỹ thuật cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 4:02/12/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 316/ĐTRR/XMCP/ĐT/2020, Đóng bao, bốc xếp, lưu kho, vận chuyển xi măng (bao Jumbo 1 tấn/bao hoặc bao Sling 2 tấn/bao) đến Tàu biển tại vùng neo Cẩm Phả - Quảng Ninh năm 2021
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Thứ 3:01/12/2020
Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu 314/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp lịch năm 2021 tặng khách hàng
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll