Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP

Thứ 2:30/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị đồng hồ đo áp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Thứ 6:27/11/2020
Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số: 077/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp dịch vụ phun phủ, thay thế bộ vòng bi trục đầu vào hộp số chính máy nghiền liệu, nghiền than
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VỎ BAO PP DÁN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VỎ BAO PP DÁN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:27/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao PP dán cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP KHỚP NỐI THỦY LỰC CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP KHỚP NỐI THỦY LỰC CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:25/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối thủy lực cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BỐC XẾP, VÉT TÀU, CÔNG NHẬT CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BỐC XẾP, VÉT TÀU, CÔNG NHẬT CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:25/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bốc xếp, vét tàu, công nhật cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ PUZOLAND CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ PUZOLAND CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:25/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá puzoland cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ VÔI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ VÔI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:25/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TRO BAY CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TRO BAY CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:25/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU SÉT VÀ ĐÁNH TẨY PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SÉT NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU SÉT VÀ ĐÁNH TẨY PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SÉT NĂM 2021

Thứ 2:23/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất vận chuyển nguyên liệu sét và đánh tẩy phương tiện vận chuyển sét năm 2021
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll