Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO THAM GIA CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO THAM GIA CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 5:12/12/2019
Thông báo tham gia cung cấp con lăn băng tải cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TẤM LƯNG CÁNH TĨNH PHÂN LY MÁY NGHIỀN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TẤM LƯNG CÁNH TĨNH PHÂN LY MÁY NGHIỀN

Thứ 4:11/12/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp tấm lưng cánh tĩnh phân ly máy nghiền
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:11/12/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp dịch vụ giám định cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU 400 - VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU SÉT VÀ ĐÁNH TẨY PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SÉT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU 400 - VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU SÉT VÀ ĐÁNH TẨY PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SÉT

Thứ 4:11/12/2019
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu Vận chuyển nguyên liệu Sét và đánh tẩy phương tiện vận chuyển Sét
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁP NGUỒN GẦU CẨU BỐC

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÁP NGUỒN GẦU CẨU BỐC

Thứ 2:09/12/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp cáp nguồn gầu Cẩu bốc
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MÁY TÍNH, MÀN HÌNH MÁY TÍNH CHO CCR

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP MÁY TÍNH, MÀN HÌNH MÁY TÍNH CHO CCR

Thứ 2:09/12/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp máy tính, màn hình máy tính cho CCR
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ MÁY ĐIỀU HÒA

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ MÁY ĐIỀU HÒA

Thứ 2:09/12/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp vật tư máy điều hòa
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THAY THẾ BẠC ĐẠN CHAIR SWIVELS MÁY NGHIỀN HOROMILL

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THAY THẾ BẠC ĐẠN CHAIR SWIVELS MÁY NGHIỀN HOROMILL

Thứ 2:09/12/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất thay thế bạc đạn Chair Swivels máy nghiền Horomill
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU MÁY IN PHUN

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU MÁY IN PHUN

Thứ 6:06/12/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp nguyên liệu máy in phun
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll