Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ VÔI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ VÔI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:25/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TRO BAY CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TRO BAY CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:25/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU SÉT VÀ ĐÁNH TẨY PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SÉT NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU SÉT VÀ ĐÁNH TẨY PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SÉT NĂM 2021

Thứ 2:23/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất vận chuyển nguyên liệu sét và đánh tẩy phương tiện vận chuyển sét năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CAO SU, KEO DÁN NÓNG BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT VÀ KHÔNG CHỊU NHIỆT

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CAO SU, KEO DÁN NÓNG BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT VÀ KHÔNG CHỊU NHIỆT

Thứ 2:23/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cao su, keo dán nóng băng tải chịu nhiệt và không chịu nhiệt
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ VÔI PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐÁ VÔI PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

Thứ 6:20/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất kinh doanh
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO CBCNV NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO CBCNV NĂM 2020

Thứ 6:20/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đồng phục bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TẤM LƯỚI PHỄU NHẬP CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TẤM LƯỚI PHỄU NHẬP CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:20/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tấm lưới phễu nhập cho chi nhánh phía nam
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 4:18/11/2020
Thông báo gia hạn thời diểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 300/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2020
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 4:18/11/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 313/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp bê tông cho vòi đốt lò nung và guốc lò
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll