Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Thứ 2:16/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬN CHUYỂN CLINKER TỪ NHÀ MÁY CHÍNH TẠI QUẢNG NINH ĐẾN CHI NHÁNH PHÍA NAM TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬN CHUYỂN CLINKER TỪ NHÀ MÁY CHÍNH TẠI QUẢNG NINH ĐẾN CHI NHÁNH PHÍA NAM TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2021

Thứ 2:16/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vận chuyển Clinker từ nhà máy chính tại Quảng Ninh đến Chi nhánh Phía Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THUÊ THANH ĐẬP ĐÁ VÔI HẠNG MỤC 111CR01 CHO NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THUÊ THANH ĐẬP ĐÁ VÔI HẠNG MỤC 111CR01 CHO NĂM 2021

Thứ 6:13/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất thuê thanh đập đá vôi hạng mục 111CR01 cho năm 2021
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA: TRẠM BIẾN ÁP 110/6,3KV, TRẠM BIẾN ÁP 35/0,4KV VÀ CÁC TRẠM BIẾN ÁP 6,3/0,4KV

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA: TRẠM BIẾN ÁP 110/6,3KV, TRẠM BIẾN ÁP 35/0,4KV VÀ CÁC TRẠM BIẾN ÁP 6,3/0,4KV

Thứ 6:13/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thí nghiệm, hiệu chỉnh, bảo dưỡng thiết bị điện của: Trạm biến áp 110/6,3KV, Trạm biến áp 35/0,4KV và các trạm biến áp 6,3/0,4KV
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÔNG TẮC AN TOÀN BĂNG TẢI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CÔNG TẮC AN TOÀN BĂNG TẢI CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 6:13/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp công tắc an toàn băng tải cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÓNG BAO, BỐC XẾP, LƯU KHO, VẬN CHUYỂN XI MĂNG (BAO JUMBO 1 TẤN/BAO HOẶC SILING 2 TẤN/BAO) ĐẾN TÀU BIỂN TẠI VÙNG NEO CẨM PHẢ - QUẢNG NINH NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÓNG BAO, BỐC XẾP, LƯU KHO, VẬN CHUYỂN XI MĂNG (BAO JUMBO 1 TẤN/BAO HOẶC SILING 2 TẤN/BAO) ĐẾN TÀU BIỂN TẠI VÙNG NEO CẨM PHẢ - QUẢNG NINH NĂM 2021

Thứ 5:12/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đóng bao, bốc xếp, lưu kho, vận chuyển xi măng (bao Jumbo 1 tấn/bao hoặc bao Sling 2 tấn/bao) đến Tàu biển tại vùng neo Cẩm Phả - Quảng Ninh năm 2021
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Thứ 5:12/11/2020
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 077/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp dịch vụ phun phủ, thay thế bộ vòng bi trục đầu vào hộp số chính máy nghiền liệu, nghiền than
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THI CÔNG SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤC PHỤ TRỢ NHÀ MÁY XI MĂNG CẨM PHẢ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT THI CÔNG SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤC PHỤ TRỢ NHÀ MÁY XI MĂNG CẨM PHẢ

Thứ 3:10/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất thi công sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Nhà máy Xi măng Cẩm Phả
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LỊCH NĂM 2021 TẶNG KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP LỊCH NĂM 2021 TẶNG KHÁCH HÀNG

Thứ 3:10/11/2020
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lịch năm 2021 tặng khách hàng
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll