Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Sản Phẩm

Xi măng hỗ hợp bền sunfat

Thứ 5: 12/04/2018

- Tên sản phẩm: Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát loại trung bình TCVN 7711:2013
- Ưu điểm:
Chống lại hiện tượng ăn mòn hoá học. Bền vững trong môi trường nước biển, môi trường chứa sun phát và axít.
- Công dụng:
Rất thích hợp thi công các nền móng và các cấu kiện ngầm dưới đất, nền móng nhà vùng ngập mặn

Bài viết khác

Xi măng PCB40

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng đa dụng

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng PC

Xi măng Pooc lăng (PC50) TCVN 2682:2009

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 50

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 50 TCVN 6260:2009

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll