Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Sản Phẩm

Xi măng Sỉ lò cao

Thứ 5: 12/04/2018

- Xi măng Cẩm Phả Xỉ lò cao đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 4316:2007

- Ưu điểm: Cải thiện có khả năng chống lại hiện tượng ăn mòn do môi trường nhiễm mặn, nhiễm phèn.

- Công dụng: Sử dụng cho bê tông cọc đất, xử lý gia cố các nền móng yếu


Bài viết khác

Xi măng PCB40

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng đa dụng

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng PC

Xi măng Pooc lăng (PC50) TCVN 2682:2009

Xi măng hỗ hợp bền sunfat

Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát loại trung bình TCVN 7711:2013

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll