Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Sản Phẩm

Xi măng PCB40

Thứ 5: 12/04/2018

- Ưu điểm: Cải thiện các tính chất của bê tông, tăng khả năng chống thấm, Tăng cường độ và độ linh động của vữa.
- Công dụng: Sử dụng cho sàn, cột, dầm bê tông.
- Hình ảnh vỏ bao
*) Bao bì khu vực phía Bắc


*) Bao bì sản phẩm khu vực phía Nam- Cấp phối trên  vỏ bao 2020
Mác bê tông Xi măng (kg) Cát(m3) Đá(m3) Nước sạch(lít) Kết cấu công trình
200 293,000 0,466 0,847 Vừa đủ Nền nhà, kho, xưởng
250 341,000 0,447 0,838 Vừa đủ Cột, dầm, mái, ô văng...
300 390,000 0,427 0,829 Vừa đủ Các kết cấu chịu lực....
- Quy ra thùng chứa 18lit
+ Đối với Bê tông
Mác bê tông Xi măng (kg) Cát (thùng) Đá (thùng) Nước sạch (thùng) Kết cấu công trình
200 50,0 5 thùng 7 thùng Vừa đủ Nền nhà, kho, xưởng
250 50,0 4 thùng 6 thùng Vừa đủ Cột, dầm, mái, ô văng...
300 50,0 3 thùng 4 thùng Vừa đủ Các kết cấu chịu lực....
+ Đối với vữa xây
Mác vữa Xi măng (kg) Cát (m3) Nước sạch (lít) Kết cấu công trình
50 176 1,11 Vừa đủ Xây ít chịu lực, bao che
75 247 1,09 Vừa đủ Xây chịu lực, trát ngoài và trát trong. 
100 320 1,06 Vừa đủ
Xây chịu lực cao
tầng, trát ngoài chống thấm 
125 389 1,06 Vừa đủ Trát láng chống thấm, nơi chịu mài mòn 
- Quy ra thùng chứa 18lit
Mác vữa Xi măng (kg) Cát ( thùng ) Nước sạch (thùng) Kết cấu công trình
50 50,0 17 thùng Vừa đủ Xây ít chịu lực, bao che
75 50,0 12 thùng  Vừa đủ Xây chịu lực, trát ngoài và trát trong. 
100 50,0 8 thùng  Vừa đủ
Xây chịu lực cao
tầng, trát ngoài chống thấm 
125 50,0 6 thùng  Vừa đủ Trát láng chống thấm, nơi chịu mài mòn 

Bài viết khác

Xi măng đa dụng

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Clinker CPC50

Clanhke xi măng poóclăng thương phẩm CPC50. Các trị số 50 là hoạt tính cường độ của clanh-ke xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll