Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất thuê máy xúc đào phục vụ sản xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất thuê máy xúc đào phục vụ sản xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất thuê máy xúc đào phục vụ sản xuất
 • 05/07/2021
 • 0
 • 53
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m15-m25

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m15-m25

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m15-m25
 • 03/07/2021
 • 0
 • 28
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m25-m50

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m25-m50

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m25-m50
 • 03/07/2021
 • 0
 • 29
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo (loại 1 tấn/bao), Sling (loại 2 tấn/bao)

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo (loại 1 tấn/bao), Sling (loại 2 tấn/bao)

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo (loại 1 tấn/bao), Sling (loại 2 tấn/bao)
 • 02/07/2021
 • 0
 • 30
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ruột bình tích năng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ruột bình tích năng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ruột bình tích năng cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/07/2021
 • 0
 • 30
Thông báo mời tham gia đề xuất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động

Thông báo mời tham gia đề xuất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động

Thông báo mời tham gia đề xuất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động
 • 01/07/2021
 • 0
 • 42
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đèn chiếu sáng và phụ kiện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đèn chiếu sáng và phụ kiện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đèn chiếu sáng và phụ kiện
 • 30/06/2021
 • 0
 • 50
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho động cơ, cầu trục

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho động cơ, cầu trục

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho động cơ, cầu trục
 • 30/06/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ điện
 • 30/06/2021
 • 0
 • 42
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi đen năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi đen năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi đen năm 2021
 • 30/06/2021
 • 0
 • 36
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top