Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình khí mẫu cho trạm quan trắc

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình khí mẫu cho trạm quan trắc

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình khí mẫu cho trạm quan trắc
 • 02/08/2021
 • 0
 • 47
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ khởi động cho động cơ trung áp 800KW

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ khởi động cho động cơ trung áp 800KW

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ khởi động cho động cơ trung áp 800KW
 • 02/08/2021
 • 0
 • 54
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 095/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp và lắp đặt thay thế phao báo hiệu hàng hải số 9 và 13
 • 02/08/2021
 • 0
 • 53
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 056/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp, lắp đặt tủ báo cháy tại trung tâm điều hành CCR
 • 02/08/2021
 • 0
 • 38
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, căn chỉnh 3 gối đỡ Swing out máy nghiền liệu

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, căn chỉnh 3 gối đỡ Swing out máy nghiền liệu

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, căn chỉnh 3 gối đỡ Swing out máy nghiền liệu
 • 29/07/2021
 • 0
 • 54
Thông báo mời tham gia cung cấp dịch vụ đại tu:

Thông báo mời tham gia cung cấp dịch vụ đại tu: "Hộp giảm tốc Nghiền liệu, Hộp giảm tốc Lò nung"

Thông báo mời tham gia cung cấp dịch vụ đại tu: "Hộp giảm tốc Nghiền liệu, Hộp giảm tốc Lò nung"
 • 28/07/2021
 • 0
 • 65
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép đen, thép hình

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép đen, thép hình

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép đen, thép hình
 • 28/07/2021
 • 0
 • 59
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp mối nối thanh băng tải

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp mối nối thanh băng tải

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp mối nối thanh băng tải
 • 27/07/2021
 • 0
 • 65
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống Lò nung

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống Lò nung

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống Lò nung
 • 27/07/2021
 • 0
 • 81
Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu vào cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu vào cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu vào cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả
 • 26/07/2021
 • 0
 • 38
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top