Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp túi lọc bụi cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp túi lọc bụi cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp túi lọc bụi cho Chi nhánh Phía Nam
 • 23/07/2021
 • 0
 • 38
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ năm 2021
 • 22/07/2021
 • 0
 • 51
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện máy cắt cho trạm điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện máy cắt cho trạm điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện máy cắt cho trạm điện
 • 20/07/2021
 • 0
 • 80
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư bảo trì vòi bơm máy đếm bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư bảo trì vòi bơm máy đếm bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư bảo trì vòi bơm máy đếm bao
 • 19/07/2021
 • 0
 • 33
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chổi than cho động cơ trung thế

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chổi than cho động cơ trung thế

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chổi than cho động cơ trung thế
 • 19/07/2021
 • 0
 • 56
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi
 • 19/07/2021
 • 0
 • 62
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy tách kim loại

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy tách kim loại

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy tách kim loại
 • 19/07/2021
 • 0
 • 34
Thông báo mời tham gia đề xuất thay tole mái che băng tải 04-11 và vách che cửa kho phụ gia

Thông báo mời tham gia đề xuất thay tole mái che băng tải 04-11 và vách che cửa kho phụ gia

Thông báo mời tham gia đề xuất thay tole mái che băng tải 04-11 và vách che cửa kho phụ gia
 • 14/07/2021
 • 0
 • 27
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ hàn đắp bàn nghiền máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng - HR122RM01, 150RM01, 163RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ hàn đắp bàn nghiền máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng - HR122RM01, 150RM01, 163RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ hàn đắp bàn nghiền máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng - HR122RM01, 150RM01, 163RM01
 • 14/07/2021
 • 0
 • 40
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối motor - hộp số máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối motor - hộp số máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối motor - hộp số máy nghiền
 • 12/07/2021
 • 0
 • 64
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top