Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện
 • 09/07/2021
 • 0
 • 62
Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động
 • 06/07/2021
 • 0
 • 53
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu
 • 06/07/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi và phớt cho đông cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi và phớt cho đông cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi và phớt cho đông cơ điện
 • 06/07/2021
 • 0
 • 68
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên máy đóng bao
 • 06/07/2021
 • 0
 • 86
Thông báo mời tham gia đề xuất thuê máy xúc đào phục vụ sản xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất thuê máy xúc đào phục vụ sản xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất thuê máy xúc đào phục vụ sản xuất
 • 05/07/2021
 • 0
 • 60
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m15-m25

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m15-m25

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m15-m25
 • 03/07/2021
 • 0
 • 37
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m25-m50

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m25-m50

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho m25-m50
 • 03/07/2021
 • 0
 • 38
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo (loại 1 tấn/bao), Sling (loại 2 tấn/bao)

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo (loại 1 tấn/bao), Sling (loại 2 tấn/bao)

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo (loại 1 tấn/bao), Sling (loại 2 tấn/bao)
 • 02/07/2021
 • 0
 • 38
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ruột bình tích năng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ruột bình tích năng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ruột bình tích năng cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/07/2021
 • 0
 • 37
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top