Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động

Thông báo mời tham gia đề xuất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động

Thông báo mời tham gia đề xuất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động
 • 01/07/2021
 • 0
 • 51
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đèn chiếu sáng và phụ kiện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đèn chiếu sáng và phụ kiện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đèn chiếu sáng và phụ kiện
 • 30/06/2021
 • 0
 • 60
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho động cơ, cầu trục

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho động cơ, cầu trục

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho động cơ, cầu trục
 • 30/06/2021
 • 0
 • 64
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ điện
 • 30/06/2021
 • 0
 • 50
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi đen năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi đen năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đá vôi đen năm 2021
 • 30/06/2021
 • 0
 • 45
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt biến tần cẩu nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt biến tần cẩu nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt biến tần cẩu nhập
 • 29/06/2021
 • 0
 • 49
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt biến tần cẩu nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt biến tần cẩu nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt biến tần cẩu nhập
 • 29/06/2021
 • 0
 • 29
Thông báo mời tham gia đề xuất duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến băng tải112BC01 và xử lý chống sát lở, nứt hỏng bê tông mặt đường tuyến đường chính, cống thoát nước số 7 mỏ đá vôi Quang Hanh

Thông báo mời tham gia đề xuất duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến băng tải112BC01 và xử lý chống sát lở, nứt hỏng bê tông mặt đường tuyến đường chính, cống thoát nước số 7 mỏ đá vôi Quang Hanh

Thông báo mời tham gia đề xuất duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến băng tải112BC01 và xử lý chống sát lở, nứt hỏng bê tông mặt đường tuyến đường chính, cống thoát nước số 7 mỏ đá vôi Quang Hanh, kè đá chắn nước chân trụ C61 băng tải 112BC01
 • 29/06/2021
 • 0
 • 48
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 087/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp vật tư tiêu hao, thiết bị phụ tùng, công cụ dụng cụ
 • 29/06/2021
 • 0
 • 47
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ giải nhiệt

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ giải nhiệt

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ giải nhiệt
 • 29/06/2021
 • 0
 • 50
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top