Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất quản lý vận hành thường xuyên hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu

Thông báo mời tham gia đề xuất quản lý vận hành thường xuyên hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu

Thông báo mời tham gia đề xuất quản lý vận hành thường xuyên hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu
 • 28/06/2021
 • 0
 • 42
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình ắc quy FIAMM

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình ắc quy FIAMM

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình ắc quy FIAMM
 • 25/06/2021
 • 0
 • 52
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao PK loại 40kg phục vụ công tác xuất khẩu xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao PK loại 40kg phục vụ công tác xuất khẩu xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao PK loại 40kg phục vụ công tác xuất khẩu xi măng
 • 24/06/2021
 • 0
 • 38
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 090/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng Clinker, nguyên liệu xuất, nhập
 • 24/06/2021
 • 0
 • 67
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao
 • 24/06/2021
 • 0
 • 58
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi phân ly máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi phân ly máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi phân ly máy nghiền
 • 23/06/2021
 • 0
 • 77
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn băng tải

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn băng tải

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp con lăn băng tải
 • 22/06/2021
 • 0
 • 61
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 092/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp gạch chịu nhiệt cho m3 - m9
 • 22/06/2021
 • 0
 • 55
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu 091/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp gạch chịu nhiệt cho zone m0 - m15
 • 22/06/2021
 • 0
 • 40
Thông báo cung cấp sổ giao hàng

Thông báo cung cấp sổ giao hàng

Thông báo cung cấp sổ giao hàng
 • 17/06/2021
 • 0
 • 40
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top