Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho trạm đập, nghiền liệu HM 111CR01, 112RM01, 116RE01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho trạm đập, nghiền liệu HM 111CR01, 112RM01, 116RE01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho trạm đập, nghiền liệu HM 111CR01, 112RM01, 116RE01
 • 17/06/2021
 • 0
 • 66
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu bôi trơn máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu bôi trơn máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu bôi trơn máy nghiền
 • 16/06/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo nội địa (loại vỏ 1,5 tấn/bao)

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo nội địa (loại vỏ 1,5 tấn/bao)

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao Jumbo nội địa (loại vỏ 1,5 tấn/bao)
 • 15/06/2021
 • 0
 • 45
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho hệ thống cào HM 112RE01, 114RE01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho hệ thống cào HM 112RE01, 114RE01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho hệ thống cào HM 112RE01, 114RE01
 • 14/06/2021
 • 0
 • 68
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 104/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại
 • 14/06/2021
 • 0
 • 39
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chất trợ nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chất trợ nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chất trợ nghiền
 • 11/06/2021
 • 0
 • 48
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chổi than động cơ trung thế máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chổi than động cơ trung thế máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chổi than động cơ trung thế máy nghiền
 • 10/06/2021
 • 0
 • 62
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cao su giảm chấn

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cao su giảm chấn

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cao su giảm chấn
 • 09/06/2021
 • 0
 • 63
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay
 • 07/06/2021
 • 0
 • 84
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho HM 111AC01, 115AC1, 162WF1

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho HM 111AC01, 115AC1, 162WF1

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị thay thế cho HM 111AC01, 115AC1, 162WF1
 • 07/06/2021
 • 0
 • 90
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top