Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp túi lọc bụi công nghệ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp túi lọc bụi công nghệ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp túi lọc bụi công nghệ
 • 07/06/2021
 • 0
 • 84
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thồi số 099/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Thay thế dầm bê tông đỡ băng tải 112BC01
 • 04/06/2021
 • 0
 • 73
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị biến tần ACS800, ACS880

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị biến tần ACS800, ACS880

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị biến tần ACS800, ACS880
 • 04/06/2021
 • 0
 • 70
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt thay thế phao báo hiệu hàng hải số 9 và 13

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt thay thế phao báo hiệu hàng hải số 9 và 13

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt thay thế phao báo hiệu hàng hải số 9 và 13
 • 03/06/2021
 • 0
 • 46
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình giữ nhiệt cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình giữ nhiệt cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bình giữ nhiệt cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/06/2021
 • 0
 • 35
Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại
 • 31/05/2021
 • 0
 • 50
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị bơm mỡ cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị bơm mỡ cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị bơm mỡ cho Chi nhánh Phía Nam
 • 31/05/2021
 • 0
 • 56
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp van điện từ cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp van điện từ cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp van điện từ cho Chi nhánh Phía Nam
 • 28/05/2021
 • 0
 • 60
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam
 • 27/05/2021
 • 0
 • 61
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chất trợ nghiền cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chất trợ nghiền cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chất trợ nghiền cho Chi nhánh Phía Nam
 • 26/05/2021
 • 0
 • 53
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top