Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất lắp mái che bể nước làm mát và thay thế cửa sổ chớp băng tải 01.04

Thông báo mời tham gia đề xuất lắp mái che bể nước làm mát và thay thế cửa sổ chớp băng tải 01.04

Thông báo mời tham gia đề xuất lắp mái che bể nước làm mát và thay thế cửa sổ chớp băng tải 01.04
 • 26/05/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp puly nạp liệu vòi máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp puly nạp liệu vòi máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp puly nạp liệu vòi máy đóng bao
 • 26/05/2021
 • 0
 • 54
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải cao su

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải cao su

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải cao su
 • 26/05/2021
 • 0
 • 71
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi
 • 25/05/2021
 • 0
 • 78
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao khan tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao khan tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao khan tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam
 • 25/05/2021
 • 0
 • 52
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hộ lao động

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hộ lao động

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hộ lao động
 • 24/05/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất dịch vụ phục hồi con lăn máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất dịch vụ phục hồi con lăn máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất dịch vụ phục hồi con lăn máy nghiền
 • 24/05/2021
 • 0
 • 47
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lọc dầu cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lọc dầu cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lọc dầu cho Chi nhánh Phía Nam
 • 21/05/2021
 • 0
 • 62
Thông báo chào hàng

Thông báo chào hàng

Thông báo chào hàng Clinker Ccp50 theo tiêu chuẩn TCVN 7024:2013 do Công ty CP xi măng Cẩm Phả sản xuất
 • 21/05/2021
 • 0
 • 58
Thông báo mời tham gia đề xuất sơn logo và tên Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trên xe bồn vận chuyển

Thông báo mời tham gia đề xuất sơn logo và tên Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trên xe bồn vận chuyển

Thông báo mời tham gia đề xuất sơn logo và tên Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trên xe bồn vận chuyển
 • 20/05/2021
 • 0
 • 44
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top