Thông báo
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu số 907/CNPN-KHVT “Cung cấp bộ seal kích thủy lực”
 • 18/11/2021
 • 0
 • 24
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số: 11-3/CNPN/VT/2021, “Cung cấp túi lọc bụi công nghệ”
 • 18/11/2021
 • 0
 • 30
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu số 903/TB-CNPN "Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị, dụng cụ, xe cơ giới định kỳ”
 • 18/11/2021
 • 0
 • 23
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số: 11-1/CNPN/VT/2021, “Cung cấp túi lọc bụi cho Chi nhánh Phía Nam”
 • 18/11/2021
 • 0
 • 16
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số: 11-02A/CNPN/VT/2021, “Cung cấp vật tư, thiết bị thí nghiệm”
 • 17/11/2021
 • 0
 • 20
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu số 222/CHCTT/XMCP/ĐT/2021,"Cung cấp, lắp đặt và thay thế điều hòa cũ hỏng trong Công ty năm 2021"
 • 17/11/2021
 • 0
 • 22
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu số 152/CHCT/XMCP/ĐT/2021, "Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu vào cảng Nhà máy Xi măng Cẩm Phả"
 • 17/11/2021
 • 0
 • 19
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số : 11.21-01/CNPN/VT/2021, “Cung cấp băng tải cao su”
 • 16/11/2021
 • 0
 • 27
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số: 11-1L/CNPN/VT/2021, “Cung cấp chổi than động cơ trung thế”
 • 06/11/2021
 • 0
 • 43
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số: 10.21-03/CNPN/VT/2021, “Cung cấp quần áo may đo cho Chi nhánh Phía Nam”
 • 05/11/2021
 • 0
 • 40
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top